Privacyverklaring

Privacyverklaring GMV Dit is de privacyverklaring van de Groningsche Muziekvereeniging, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 41009262, hierna te noemen: GMV. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: kamermuziek.groningen@gmail.com In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Lees meer ...