Vrienden

iedereen kan vriend worden van de gmv

Vrienden zijn muziekliefhebbers die sympathiseren met de Stichting Groningsche Muziekvereeniging. Alle donaties worden uitsluitend gebruikt om de concerten mogelijk te maken. De GMV houdt daarbij haar kosten zo laag mogelijk.

De vrienden geven echter niet alleen financiële steun; zij kunnen tevens suggesties aandragen voor de programmering van concerten.

De Vrienden vormen het hart van de GMV.


Voordelen voor Vrienden

- Vrienden krijgen de programmatoelichting van elk concert vooraf per e-mail toegezonden.

- Voor Vrienden wordt er jaarlijks aan het eind van het seizoen een bijzonder concert georganiseerd.
Dit jaar vindt het Vriendenconcert plaats op zondagmiddag 15 mei in de Synagoge te Groningen. Zie ook onder kaartverrkoop.

- Indien vrienden door omstandigheden geen gebruik kunnen maken van hun kaarten, kunnen zij die bij de kassa van De Oosterpoort omwisselen voor vouchers.

 Vriend Worden

Word ook Vriend: Aanmelding en informatie aan de Vriendentafel bij de ingang van de Kleine Zaal tijdens de concertavonden, of via onderstaande contactmogelijkheid.

De minimale bijdrage is € 50 per jaar. Schenkt u eenmalig tenminste € 500 dan bent u 'Vriend voor het leven'.

De vriendendonaties gaan naar het Wenckebachfonds, dat evenals de GMV door de belastingdienst is erkend als Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat voor donaties een extra giftenaftrek geldt.

Bankrekening Vrienden: t.n.v. GMV Wenckebachfonds, IBAN nr. NL46RABO0162249381

Contact voor de Vrienden

tel.         06 22 24 47 42 (secretariaat)

e-mail:   vriendenvanGMV@gmail.com 

website: www.groningsemuziekvereniging.nl


sponsoring

Uw bedrijf wil zich associëren met een vitale stichting met statuur en historie, die kwalitatief hoogstaande kamermuziekconcerten organiseert? Neemt u dan contact op met het secretariaat over ons sponsorpakket en ons 'maatwerk'.

De GMV dankt voor seizoen 2021-2022

Vrienden van de Groningsche Muziekvereeniging
G2K