Vrienden

iedereen kan vriend worden van de gmv

Vrienden zijn muziekliefhebbers die sympathiseren met de Stichting Groningsche Muziekvereeniging. Alle donaties worden uitsluitend gebruikt om de concerten mogelijk te maken. De GMV houdt daarbij haar kosten zo laag mogelijk.

De vrienden geven echter niet alleen financiële steun: zij kunnen tevens suggesties aandragen voor de programmering van concerten.

De Vrienden vormen het hart van de GMV.


Voordelen voor Vrienden

- Vrienden krijgen de programmatoelichting van elk concert vooraf per e-mail toegezonden.
- Vrienden worden jaarlijks aan het eind van het seizoen getrakteerd op een huiskamer-concert, georganiseerd door de GMV. In 2017 heeft dit jaarlijkse Vriendenconcert plaatsgevonden op zondagmiddag 14 mei.De onlangs aan het Prins Claus Conservatorium cum laude afgestudeerde pianist Hugo Sloterdijk verzorgde toen voor de Vrienden een prachtig optreden met werken van Ludwig Van Beethoven, Frédéric Chopin en Aleksandr Skrjabin.
- Vrienden mogen, indien zij door omstandigheden van hun kaarten geen gebruik kunnen maken, de toegangskaarten omwisselen voor (extra) kaarten bij een volgend concert of voor een tegoedbon à 80% van de kaartprijs voor kaarten in het volgend seizoen. De kaarten moeten wel voor de concertdatum worden geretourneerd bij het secretariaat of bij de penningmeester van de GMV.

Vriend Worden

Word ook Vriend: Aanmelding en informatie bij Nienke Houtzager, contactpersoon voor de Vrienden, of aan de Vriendentafel bij de ingang van de Kleine Zaal tijdens de concertavonden, of via onderstaande contactmogelijkheden.

De minimale bijdrage is € 50 per jaar. Schenkt u eenmalig tenminste € 500 dan bent u 'Vriend voor het leven'.

De vriendendonaties gaan naar het Wenckebachfonds, dat evenals de GMV door de belastingdienst is erkend als Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat voor donaties een extra giftenaftrek geldt.

Bankrekening Vrienden: t.n.v. GMV Wenckebachfonds, IBAN nr. NL46RABO0162249381

Contact voor de Vrienden

tel.         050 737 0127 (Nienke Houtzager)
               06 22 24 47 42 (secretariaat)

e-mail: gmvvrienden@gmail.com

website: www.groningsemuziekvereniging.nl

sponsoring

Uw bedrijf wil zich associëren met een vitale stichting met statuur en historie, die kwalitatief hoogstaande kamermuziekconcerten organiseert? Neemt u dan contact op met het secretariaat over ons sponsorpakket en ons 'maatwerk'.

De GMV dankt voor seizoen 2017-2018