Vrienden

iedereen kan vriend worden van de gmv

Vrienden zijn muziekliefhebbers die sympathiseren met de Stichting de GMV. Alle donaties worden, net als de inkomsten van de kaartverkoop, uitsluitend gebruikt om de concerten te bekostigen. De GMV houdt haar kosten zo laag mogelijk.
De vrienden geven echter niet alleen financiële steun, zij dragen tevens suggesties aan voor de programmering.

De Vrienden vormen het hart van de GMV.

Voordelen voor Vrienden

- Vrienden krijgen op de avond van een concert de programmatoelichting gratis.
- Voor de Vrienden wordt jaarlijks een (huis)concert georganiseerd. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Het a.s. jaarlijkse Vriendenconcert vindt plaats op zondagmiddag 14 mei.
De onlangs aan het Prins Claus Conservatorium cum laude afgestudeerde pianist Hugo Sloterdijk, zal voor de vrienden optreden met met werken van Van Beethoven, Chopin en Skrjabin.

 - Vrienden mogen bij het secretariaat toegangskaarten omwisselen voor (extra) kaarten bij een volgend concert, indien zij van hun kaarten geen gebruik maken.

Vriend Worden

Word ook Vriend, aanmelding en informatie bij de onderstaande Contactpersoon voor de Vrienden, de Vriendentafel op de concertavonden, via 'Contact' of het secretariaat.

De minimale bijdrage is € 50 per jaar. Schenkt u eenmalig tenminste € 500 dan bent u 'Vriend voor het leven'.

Giften aan de Stichting de Groningsche Muziekvereeniging zijn aftrekbaar van de belasting. Daar de belastingdienst de GMV erkent als een Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI), geldt voor donateurs een extra giftenaftrek.

Bankrekening Vrienden, t.n.v. GMV Wenckebachfonds, IBAN nr. NL46RABO0162249381

Contact voor de Vrienden:

e-mail vriendengmv@kpnmail.nl

sponsoring

Uw bedrijf wil zich associëren met een vitale  stichting met statuur en historie, die kwalitatief hoogstaande kamermuziekconcerten organiseert? Neemt u dan contact op met het secretariaat over ons sponsorpakket en ons 'maatwerk'.

De GMV dankt voor seizoen 2016-2017: